ANASAYFA

Yolcu

Sen düşmanından kurtul. Dosta engel senin düşmanla beraberliğindir. Sana nefsinden daha büyük bir düşman yoktur.

Zât ve Sıfat Tecellîsi

Kalbin, üzerinde Hakk’ın gayrının tasarrufu kargaşasından kurtulduğu ve O’nun hâricindekilerin ulûhiyyeti perdesi basîretin önünden kalktığı zaman...

Muhabbet & Vuslat

Vakti gelene bilvesile muhabbet tecellî eder ve vuslata kadar elinden tutar. Ne yolda bırakır, ne kaybettirir, ne unutturur... Onu dünya ve âhirette kararsız; Hakk'ın vuslatında ka...