ANASAYFA

Kâbe Kavseyni Ev Ednâ

Mümin, iki kaşı bir yüzde görendir. Çünkü o, sûret ve tabîat farklarından geçmiş, rûhanî keyfiyete erişmiş; Âhadiyetü’l-Hakk ile bunları ayrı hakikâtler olarak görmekten kurtulmuş...

Kalbin Tahallîsi

Halk nazarında adı aşk fakat bence belâ-yı cândır. Tatlı mihnet ve belâdır ki onunla olmaksızın huzûra ermezsin.