ANASAYFA

İbnü'l-Vakt

Hakk Teâlâ’nın mutlak varlığı ile O'ndan neşet etmiş insanın mukayyed varlığının bağlanmasıdır.

Sevdiklerinizden Vermedikçe...

Sevgi, kişiyi benlik kaydından kurtarır. Kötü, menfaat/benlik kaydında durandır ve bütün hayatı bunun ürünü olandır. İyi ise Hakk kaydına giren, bunun için benlik duvarlarını darma...

Aynü'l-Cem

Kişi, bütün mükevvenâta bakışı itibariyle kendini mükevvenâtın hiçbir zerresinden ayırt edemeyecek derecede cem ehli olduğunda, kendine ayrıca varlık izâfe etmekten ifnâ olduğunda ...