ANASAYFA

Bir'in Zuhûru

İnsânda iki yön vardır. Birisi onun küllî tabîat yönü, birisi de onun ilâhî yönüdür ve bu, insânda bir berzâh meydana getirmiştir.